Punters en la fabricació de vidre

Sobre nosaltres

Empresa fundada el 1992 a la indústria del vidre pla, sempre evolucionant per donar el millor servei al client.

Fabricació de diferents tipus de vidres

Vidre Monolític

Comptem amb maquinària destinada a tallar el vidre monolític de gran precisió i qualitat de tall. Les línies de tall, de les quals disposem, estan a punt per tractar capes de forma íntegrament automatitzada.

Estem capacitats pel tall de qualsevol tipus de formes en vidre pla procedint a la digitalització sobre les plantilles proporcionades pel client; també podem fer-ho sense requerir una plantilla si aquesta es troba dins del nostre catàleg de formes preestablertes.

Vidre Laminat

Disposem de maquinària d’última generació en el tall de vidre laminar que està confeccionada per treballar amb elevats gruixos i nombrosos butirals.

Doble Envidrament Aïllant

Línia de fabricació doble vidre Guardian Select formulada per realitzar tant unitats comunes com dobles vidres de grans dimensions. Estem capacitats de certs mitjans que ens permeten fer volums amb prestacions addicionals de control solar, baixos emissius, gas argó, etc.

El gruix nominal o gruix teòric és la suma dels gruixos i perfils intercalaris que composen la unitat de vidre aïllant.

El gruix real del vidre serà el que es mesuri entre les superfícies exteriors del vidre de la unitat, a cada cantonada i als punts centrals.

Els gruixos mesurats no han de variar respecte al gruix nominal indicat pel fabricant en diferències superiors a les indicades a la taula:

ENVIDRAMENT Composició Tolerància de Gruix UVA
Doble envidrament
Totes les fulles són de vidre monolític
±1,0mm
Almenys una de les fulles és de vidre laminat, imprès o temperat
±1,5mm
Triple envidrament
Totes les fulles són de vidre monolític
±1,4mm
Almenys una de les fulles és de vidre laminat, imprès o temperat
±2,8mm / – 1,4mm

Donades les dimensions nominals per a amplada B i altura H, la unitat de vidre aïllant no serà més llarga que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades o disminuïdes per la tolerància permesa i que s’exposa a la taula següent:

Doble / Triple envidrament Toleràncies B y H
Totes les fulles e≤mm y (B y H) ≤ 2000mm
±2,0mm
6mm < Gruix del vidre ≤ 12mm o 2000mm < (B y H) ≤ 3500mm
±3,0mm
Gruix del vidre ≤ 12mm Y 3500mm < (B y H) ≤ 5000mm
±4,0mm
Gruix del vidre > 12mm o (B y H) > 5000mm
±5,0mm

Es coneix com a desalineació el desplaçament de les vores del vidre durant la fabricació de la unitat de vidre aïllant.

Doble / Triple envidrament Toleràncies B y H
Totes les fulles e≤mm y (B y H) ≤ 2000mm
≤ 2,0mm
6mm < Gruix del vidre ≤ 12mm o 2000mm < (B y H) ≤ 3500mm
≤ 3,0mm
Gruix del vidre ≤ 12mm Y 3500mm < (B y H) ≤ 5000mm
≤ 4,0mm
Gruix del vidre > 12mm o (B y H) > 5000mm
≤ 5,0mm

Vidre Temperat

El vidre temperat és un vidre sotmès a un escalfament uniforme i un sobtat refredament, el qual proporciona un augment notable a la seva resistència a les tensions d’origen mecànic i tèrmic.

La nostra empresa disposa de camions amb grues especialitzades i ventoses per suportar grans dimensions.

Contacta amb nosaltres

Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible